Sába tika

Sába tika
­

Szépkúti László

­

Leírás

Mi történhet akkor, ha kiderül, hogy a világnézetünk alapjait jelentő, eddig szilárdnak hitt elveink tévesek? Mi több, kiderül, hogy értékrendünk olyan alapokon nyugszik, amelyeket szándékosan meghamisítottak? A keresztény világ már közel 1700 éve hiszi, vallja azt, hogy egy nálánál hatalmasabb erő bizonyos iratokat, történeteket egy szent könyvbe, a Bibliába rendezett. Ezek a szent írások évszázadokon át adtak alapot életünk erkölcsi normáihoz. De mi van akkor, ha kézzelfogható bizonyíték kerül elő arról, hogy a Bibliát kanonizáló egyházatyák csak a saját érdekeiket szolgáló iratokat voltak hajlandóak az Úrtól eredőnek elfogadni, és az olyan szent írásokat, amelyek nem támogatták hatalomban maradásukat, egyszerűen apokrifnek minősítették? Ez a könyv abból a feltételezésből indul ki, hogy egy apokrifnek minősített irat ténylegesen megtörtént esetet ír le, amelyet azért nem kanonizáltak, mert akkor a keresztény egyház nem tudta volna megtartani a hatalmát. Négy különböző idősíkban követhetjük nyomon azt a teóriát, hogy mikor és milyen történelmi okok és egyéni érdekek vezettek oda, hogy a keresztény egyház évszázadokon át becsapta a híveit. Az első idősík magának az apokrif történetnek az idősíkja, ahol átélhetjük azokat az eseményeket, amelyeket három vallás is (arab, zsidó és etióp) valóságosnak fogad el a szent könyveiben, viszont azok a Bibliába nem kerültek be. A második idősík bemutatja a kereszténység térnyerését a Római Birodalomban. Mi okozhatta azt, hogy a kezdeti üldöztetés után úgy megnő a vallás hatalma, hogy maga a Római Birodalom császára is megkeresztelkedik? Isteni csoda, vagy csak önös érdekű emberek összeesküvése? Magánkiadás, a mű felelős kiadója a szerző, terjesztője az Ekönyves Kiadó.
Egyéb információk
ISBN szám:
­
Értékelések (0)
­
­

Eddig még nem érkezett értékelés a termékre.

Legyél Te az első!