Yasam Felsefesi

Yasam Felsefesi
­

Bir Kant & Felsefe Kurami Klasigi

Immanuel Kant

­

Leírás

Kitabın başlıca vasfı olarak, Antik Yunanpolisinden günümüze uzanan yolda, çocuk ve genç yetiştirmenin kamusal ve insanîönemini ortaya koyarken, fizikî, ahlâkî ve kültürel yönleriyle bir bütün olarakeğitim felsefesi üzerine kaleme alınmış en temel eserlerden biri olmasıgösterilebilir…

 Bu noktada, Rousseau’nun, “Tüm yazdıklarımiçinde en iyi eserim” diye takdim ettiği Emile’in 1762’deyayınlandığında lanetlenip, 30 yıl sonra, Fransız Devrimi’nin öncüleri içinFransız milli eğitiminin ilham kaynağı addedildiği dikkate alındığında, Kant’ıneğitim üzerine sarf ettiği sözlerin tarihsel ve toplumsal bağlamı da ortayaçıkar. 18.yüzyılın ortalarından 19.yüzyılın başlarına dek geçen bir ömürlüksürede kıta Avrupası büyük bir doğumun sancılarıyla sarsılmaktadır. Öncesi vesonrası diye tarihi ikiye ayıran Çifte Devrim (Sanayi ve Fransız Devrimi) büyükbir zihinsel dönüşüme yol açmak üzeredir. Kant’ı büyüten, ya da büyüklüğüneayrıca değer katan bir unsur da, onun işte bu çağın insanı olmasıdır.

 Kant, 1806’daki JenaSavaşını ve Napoleon işgalinin Alman milleti üzerinde yarattığı şok ve dehşetigöremeden vefat etse de, Wilhelm von Humboldt gibi eğitim reformcularıaracılığıyla Prusya (genel itibarıyla da Alman) eğitim sistemi için ne denliönemli bir yol açtığını tüm kitap boyunca seziyor gibidir. Bununla birlikteKant’ınEğitim Üzerine’si, milli dilde ibadet edip, okumayı yazmayıteşvik eden Luhterci geleneğin Pietizmle kendini yenilemiş ve Büyük Frederichtarafından teşvik edilmiş olan eğitim anlayışının olgunlaşma çağının da birürünüdür. Bu sebeple, kitabın tamamına hâkim olan motif, Aydınlanmacı bir“içsel özgürleşim” ve “ruhanî terbiye” arasında kurulması gereken büyükdengedir.

    Bu arkaplanı dikkate alarak, şimdi kitaba biraz daha yakından bakabiliriz… EğitimÜzerine, memleketin saygın çevirmenlerinden biri olan Ahmet Aydoğan’ın sunuş veönsözüyle başlıyor. Üstü kapalı fakat sitem dolu bir değerlendirme yazısı olan“’Sapere Aude!’ Diye Çıktık Yola”, Kant’a sözü teslim etmeden evvel, 30sayfada, Kant’ın düşünce dünyasından ne denli uzakta kaldığımızın eleştirisiniyapıyor. Bu arada, kitabın ortaya çıkış öyküsüne de 22.sayfada açıklayıcı birnotla yer veriliyor. Köningsberg Üniversitesi’nde muhtelif zamanlarda verilendersler için hazırlanan notlardan derlendiği anlaşılan Eğitim Üzerine,modern Türkçe’nin bir felsefe dili olamamasının da etkisiyle, çeşitli dipnotlararacılığıyla kavramların ve kelimelerin daha anlaşılır kılındığı bir hâldeokura sunuluyor.

 

“İnsan EğitilmesiGereken Bir Varlıktır”:

   Kant,düşüncelerini temellendirdiği giriş sayfalarında insanın eğitime muhtaç tenvarlık olduğu gerçeğinden hareket ediyor ve insanın ancak eğitimle insanolabileceğini dile getiriyor. (s.35) Eğitime yönelik bu yaklaşım, Kant’ınidealizm felsefesinin gerçekleşmesine giden yolu açan anahtarlardan birisayılabilir. 

 

İÇİNDEKİLER:

 

 • KANT'IN YAŞAMI…
 • KANT'A GÖRE AYDINLANMANEDİR?
 • AHLAKIN METAFİZİĞİ…
 • KANT VE EĞİTİM ÜZERİNE….
 • KANT VE TANRI
 • KANT IN ELEŞTİRELFELSEFESİ
 • KANT’IN ELEŞTİRELFELSEFESİNE PLATON VE PARMENİDESİN KATKILARI

Kritisizm Nedir?

 • KANT FELSEFESİNİN TEMELKAVRAMLARI
 • KANT’IN KURAMSALMETAFİZİK ELEŞTİRİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ..
 • I. KANT'IN LEİBNİZ- WOLFFVE HUME'UN FELSEFELERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİSİ
 • II. KANT'TA METAFİZİKBİLGİNİN OLANAĞI: METAFİZİK OLANAKLI MIDIR?
 • SONUÇLAR
 • KANT’IN DÜNYA YURTTAŞLIĞIAMACINA YÖNELİK GENEL BİR TARİH DÜŞÜNCESİ
 • KANT’ÇI EBEDİ BARIŞ”DÜŞÜNCESİ
 • SİYASİ HAKLARDA TEORİ VEPRATİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE
 • KÜRESELLEŞEN SORUNLARKARŞISINDA KANT ETİĞİ
 • UNUTULMAZ KANT SÖZLERİ…..

Egyéb információk
ISBN szám:
­
Értékelések (0)
­
­

Eddig még nem érkezett értékelés a termékre.

Legyél Te az első!