Jung Psikolojisi

Jung Psikolojisi
­

Bir Psikoloji & Modern Psikanaliz Kurami

Carl Gustav Jung

­

Leírás

Jung’a göre iç dünyamıza yönelik de çeşitliyapılarımız vardır. Her insanda hem dişiliğe ait bir davranış vehissediş yapısı( ki buna “anima” adını vermiştir) hem de erkekliğe ait bir yapı(“animus”) vardır. Ona göre bu iki yapı arasındaki dengeye ait sorunlar cinselkimlik bozukluklarından,  kişilik bozukluklarına dek çokfarklı psikiyatrik bozukluklara yol açabilmektedir. Bunların en altındaise, “kendilik” dediğimiz asıl bizim içimizdeki öz olarakdüşünülebilecek olan, rüyalarımızda farklılaşarak ortaya çıkan adeta yerküreninmerkezindeki mağma katmanı gibi enerjik bir yapı vardır.

 İÇİNDEKİLER

 •  Carl GustavJung’un Yaşam Öyküsü
 •  BİRİNCİBÖLÜM: JUNG PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ
 • ANALİTİK PSİKOLOJİ
 • Bilinç ve Bilinçdışınınİşlevi
 • Kişilik Kuramı
 • Psikoterapi Süreci
 • Jung’unpsikoloji-psikiyatri bilimine yaptığı katkılar
 • Bilincin öne çıkışı
 • Bilincin İşlevleri
 • İşlevlerin yönetimi:
 • Psikolojik tipler& Dünyaya yönelik tutumlar:
 • Dışadönüklük
 • İçe dönüklük
 • Bilinçdışı: Kişisel veKolektif Bilinçdışı
 • Bilinç ve bilinçdışıilişkisi:
 • Jung ve Eşzamanlılık
 • Eşzamanlılık –Jung’unGerçekliğe Yanıtı
 • GÖLGE KAVRAMI VE JUNG..

 

İKİNCİ BÖLÜM: FREUD VEJUNG ARASINDAKİ FARKLAR

 • Edebiyat Konusunda Freudve Jung'un Yaklaşımlarının Kıyaslanması
 • FREUD VE JUNG DAPSİKANALİZ VE DİN..
 • Edebiyat Konusunda FreudVe Jung'un Yaklaşımlarının Kıyaslanması
 • PSİKANALİZ VE DİN
 • PSİKANALİZDE RÜYA YORUMUFREUD VE JUNG..

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: JUNG VEDÖRT ARKETİP..

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: JUNGVE PSİKANALİTİK KURAM

 • JUNG PSİKOLOJİSİNE AİTBAZI KAVRAMLAR
 • Kollektif Bilinçaltındabulunan belli başlı arketipler:
 • KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ
 • YAŞAM DÖNEMLERİ
 • İŞLEVLER
 • RÜYALAR VE SİMGELER
 • JUNG TERAPİSİ
 • PSİKOTERAPİDE SİMGELERİNKULLANIMI
 • RÜYALAR VE SİMGELER
 • RÜYALAR VE YORUMLAR
 • ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER
 • Arketip Kavramı ve MarkaKişilikleri
 • Stratejik Açıdan MarkaKişilikleri
 • Jung'a Göre KişilikYapısı
 • Kişisel Bilinçaltı

 

BEŞİNCİ BÖLÜM:Analitik Psikoloji Temel İlke ve Kavramlar

 • CARL GUSTAVJUNG'da, Eşzamanlılık –Jung’un Gerçekliğe Yanıtı
 • TEORİ
 • Arketipler
 • Anne Arketipi
 • Mana
 • Gölge
 • Persona
 • Anima ve animus
 • Diğer arketipler
 • İnsan aklının dinamikleri
 • Benlik
 • Eşzamanlılık

 

ALTINCI BÖLÜM: JUNGÜZERİNE KISA BİR İNCELEME

 • Arketip Kavramları
 • Eril Arketipler:
 • Dişil Arketipler:
 • Kötüler:
 • Asıl Mesele: CarlGustav Jung ve Analitik Psikoloji (Özet ve Karşılaştırma)

 

YEDİNCİ BÖLÜM: CARLGUSTAV JUNG VE PSİKOLOJİ YENİ BİR DÖNEM

 • “BİLİNÇALTININ ÇÖZÜMÜ”
 • Carl Jung'un AstrolojiHakkındaki Söylemleri
 • JUNG’ DAN BAZI SÖZLER:

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM:SONUÇLAR ..

 

DOKUZUNCU BÖLÜM: JUNGPSİKOLOJİSİNE AİT BAZI KAVRAMLAR

 • KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ
 • İnsan aklının dinamikleri
 • Benlik
 • Eşzamanlılık
 • Hayvan DavranışlarınaPsikolojik Yaklaşımlar
 • İnsan DavranışlarınınAnlaşılmasında Bir Yaklaşım: Psikoanalitik Kuram
 • Freud ve EvrimselBiyoloji: Psikanalitik Kuram'ın Eleştirisi
 • FELSEFENİN PSİKANALİZÜZERİNE ETKİLERİ…
 • BİLİNÇDIŞININ KARANLIKYANI
 • JUNG’A GÖRE CİNSELLİĞİNİŞLEVİ…
 • Komplekslerin Tipolojisi
 • Libido Ve İtkiler veYükseltilmesi
 • Libidonun Dinamiği
 • Freud’dan Sonra Libido

Egyéb információk
ISBN szám:
­
Értékelések (0)
­
­

Eddig még nem érkezett értékelés a termékre.

Legyél Te az első!