Darwin ve Turlerin Kokeni

Darwin ve Turlerin Kokeni
­

[Bir Biyografik & Darwin ve Evrim Kurami Calismasi]

Charles Darwin

­

Leírás

Darwin, İnsan dahil tüm canlı türlerinindoğal seçi-lim yoluyla bir ya da birkaç ortak ata-dan evrildiğini öne sürmüş veo günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur.Darwin'in fikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi, bugün biyolojibiliminin temeli ve birleştirici öğesidir. Evrimin gerçekleştiği gerçeğiCharles Darwin'in yaşadığı dönemde, doğal seçilim teorisinin evrimin anaaçıklaması olduğu ise 1930'lu yıllarda bilim dünyası tarafından kabulgörmüştür. Darwin'in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelinioluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklamasunmaktadır. Darwin'in Hayatı da dahil Evrim teorisi ve türlerin kökeni eserinitüm yönleriyle ele alan bu başucu eserini mutlaka okumanızı öneriyoruz..

DARWİN KİMDİR?

İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluylabir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o gününşartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur. Darwin'infikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi,bugün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici öğesidir. Evrimingerçekleştiği gerçeği Charles Darwin'in yaşadığı dönemde, doğal seçilimteorisinin evrimin ana açıklaması olduğu ise 1930'lu yıllarda bilim dünyasıtarafından kabul görmüştür. Darwin'in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinintemelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksalaçıklama sunmaktadır.

Darwin'in doğa tarihine duyduğu ilgi, önce EdinburghÜniversitesi'nde tıp, sonra CambridgeÜniversitesi'nde teoloji okurken gelişti.

Beagle gemisindeyaptığı beş senelik yolculuk sırasında, zamanın meşhur jeoloğu CharlesLyell'ın ortaya attığı, geçmişteki jeolojik süreçlerin bugünkülerle aynıolduğunu savunan teoriyi destekleyecek pek çok gözlem yaptı ve iyi bir jeologolarak ünlendi. Aynı yolculukta, canlıların coğrafi dağılımıve fosiller üzerine yaptığı dikkatli gözlemler sonucunda, türlerinbirbirine dönüşümüyle ilgilenmeye başladı ve 1838'de doğalseçilim fikrini geliştirdi. Daha önce benzer fikirlerin"sapkınlık" olarak nitelendirildiğini ve bastırıldığını görmüş olduğundan,uzun süre fikirlerini en yakın arkadaşları dışında kimseye açmadı. Olasıitirazlara en iyi şekilde cevap verebilmek için araştırma yapmaya ve kanıttoplamaya başladı. 1858'de Alfred Russell Walla-ce'dan aldığı birmektubu okuyunca, Wallace-'ın da kendisininkine benzer bir teori geliştirdiğinianladı, ve nihayet teorisini yayımlamaya karar verdi.

1859'da yayımladığı On the Origin of Speci-es (TürlerinKökeni Üzerine) adlı kitabı, canlıların ortak atalardan evrilerekçeşitlendiği fikrinin geniş kabul görmesini sağladı. Daha sonra yayımladığı TheDescent of Man, and Selection in Relation to Sex (İnsanın Türeyişi,ve Cinsiyete Mahsus Seçilim) kitabında insan evrimini ve cinsel seçilimfikrini inceledi. The Expression of the Emotions in Man and Animals (İnsanve Hayvanlarda Duyguların İfadesi) adlı kitabında ise insanların vehayvanların duygularını ifade ediş şekilleri arasındaki benzerlikleri ortayakoydu.


Egyéb információk
ISBN szám:
­
Értékelések (0)
­
­

Eddig még nem érkezett értékelés a termékre.

Legyél Te az első!