Cinnet ve Ask

Cinnet ve Ask
­

Bir Felsefe & Sosyoloji Kurami

Arthur Shopenauer

­

Leírás

Schopenhauer, bir yanda insan zihnininuşağı olacak denli bedene ya da fiziksel organizmaya bağımlı olduğuna yöneliksavunusuyla, öbür yanda istenç ile tutkuların çoğunlukla us yoluyla bastırılıpçarpıtıldığına yönelik saptamasıyla, Freudcu ruhçözümleme kuramını daöncelemeyi başarmıştır. Schopenhauer’a göre “yeter neden ilkesi”nin bütüntasarımların (ya da görüngülerin) kendisine uymak zorunda olduğu dört temelbiçimi vardır. Schopenhauer, yeter neden ilkesinin kökünü oluşturan bu dörttemel biçimi sırasıyla, 

(ı) “oluş”; (ıı) “varolma”; (ııı) “bilme”; (ıv)“eyleme” olarak belirlemiştir.

  Schopenhauer’inJeana üniversitesinde doktora tezi olarak sunduğu “Yeter Neden ilkesinin DörtSaçaklı Kökü, 1813″ başlıklı çalışması, pek çok bakımdan yaşamının ilerleyen yıllarındavereceği felsefe yapıtlarının temelini ‘oluşturmasıyla oldukça önemlidir. Tezintemel savı, Kant’ın “görüngüler (pheinomenon) dünyası”na karşılık gelen“tasarımlar dünyası”nın bütünüyle “yeter neden ilkesi”nce yönetildiğidir. Builkeye göre, olanaklı bütün nesneler, hem öteki nesnelerce belirlendikleri hemde kendileri dışındaki bütün öteki nesneleri belirledikleri zorunlu bir ilişkiiçinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, her bilinç nesnesi ancak öteki nesnelerleilişkisi doğrultusunda açıklanabilirdir. Bu noktada Schopenhauer, ancak budurumu baştan benimsemek koşuluyla, Kant’ın tanımladığı anlamda dünyaya ilişkinbirtakım zorunlu sentetik a priori doğruların bilinmesinin olanaklı olduğusaptamasında bulunur.

 

 Schopenhauer,tasarımlar arasındaki bu zorunlu ilişki türlerinden,

§  “oluş”tanedensellik ilkesi diye de bilinen neden sonuç ilişkisini;

§  “varolma”dauzam-zaman ilişkisini;

§  “bilme”deöncül-sonuç arasındaki kavramsal ilişkiyi;

§  “eyleme” deeylem-itki ilişkisini temellendirmektedir.

 

 İÇİNDEKİLER:

 

 • SHOPENAUER’İN HAYATI veÇALIŞMALARI
 • AŞKIN METAFİZİĞİ ÜZERİNE
 • ÖLÜM VE ÖLÜM KORKUSUÜZERİNE…
 • SHOPENHAUER’IN AHLAKFELSEFESİ
 • AHLAK
 • SHOPENHAUER VE KADINLAR
 • SHOPENHAUER VE MÜZİK…
 • İSTENÇ VE TASARIM OLARAKDÜNYA
 • YAŞAM BİLGELİĞİ ÜZERİNEAFORİZMALAR
 • ÖLÜM ÜZERİNE..
 • SANAT ÜZERİNE..
 • SHOPENHAUER VE DİNÜZERİNE…
 • SHOPENHAUER’IN CİNNET& CİNAYET FELSEFESİ
 • Nietzsche ve Schopenhauer:
 • Hayatın Değeri
 • Schopenhauer veHıristiyanlık Eleştirisi
 • İlk Günah Doktrini
 • Hristiyan Ahlakı
 • Hıristiyani ÖğretilerinYarattığı Çelişkiler:
 • Hıristiyan Öğretilerin Ahlak Üzerindeki Olumsuz Etkileri
 • Hıristiyanlar Mevcut OlanAcıları Çoğu Zaman Daha da Artırmaktalar:
 • Hıristiyanlık ÖlümKorkusunun Üstesinden Gelmiyor
 • Tarihi Olaylar ileÖrülmüş Yakın Bağlantı ve Tarihsel Dogma
 • HıristiyanlıktaHayvanlara Karşı Tutunulan Tavır
 • SCHOPENHAURDEN ÖZLÜSÖZLER…
 •  

Egyéb információk
ISBN szám:
­
Értékelések (0)
­
­

Eddig még nem érkezett értékelés a termékre.

Legyél Te az első!