Bakunin

Bakunin
­

(Moskova´da Anarsizm)

Mihail Bakunin

­

Leírás

Mülkiyet karşıtı yaşlı anarşist, hayatınınson yıllarında ironik bir durumda kaldı. İsviçre vatandaşlığına girmeninyollarını arayan Bakunin'e sunulan seçenek, orada bir ev sahibi olmasıydı vebelki de en hazini, sahip olacağı bu ev nedeniyle, polisin, resmî tutanaklara“Michael Bakunin, rantiye” notunu düşmesiydi. 18 Mayıs 1814'te Rusya'da doğanMichael Aleksandrovich Bakunin, 1 Temmuz 1876'da öldüğünde ülkesinden çokuzaklardaydı ve cenazesinde yalnızca 30–40 kişi vardı. Genç Bakunin için, “Aşk,insanın yeryüzündeki en üst misyonuydu. Bir insanın kendini aşksız vermesi,Kutsal Ruh’a karşı işlenmiş bir günahtı”..

 Kadınlar tarafındanoldukça çekici bulunan Mihail'in ise kadınlarla ilişkisi hep ruhsal bir aşkolarak kaldı. İsviçre'nin muhteşem manzarası eşliğinde George Sandromanları okuyan Bakunin, Fransız düşüncesinin Alman düşüncesinden üstün olduğuinancını sağlamlaştırıyordu.

 Bakunin, Marx için, “O,beni duygusal idealist olarak adlandırıyordu; haklıydı. Ben de onu, hoyrat,kendini beğenmiş ve acımasız olarak değerlendiriyordum; ben de haklıydım”diyordu..

 Kendisine ilişkinkonularda kindar olmayan Bakunin, Herzen'in karısına gösterdiği soğukluğuhayatının sonuna kadar unutamadı. “Artık reaksiyonun muzaffer güçlerinekarşı Sisifos'un taşını yuvarlamak için ne gerekli güce ne de güvene sahibim.Bu yüzden, mücadeleden çekiliyor ve arkadaşlarımdan tek bir iyilik bekliyorum:"Unutulmak”, Orta ve geç on dokuzuncu yüzyılda, radikal sol –yani,açgözlü kapitalizm eleştirmenleri ve sanayi işçilerinin özgürlüğününsavunucuları– iki temel franksiyona ayrılıyordu: Marksistler ve anarşistler.Kabaca söylemek gerekirse (ki bu son derece karışık bir hikâyedir), kazananMarksistler oldu ve yirminci yüzyılın tüm başarılı sol devrimleri –Rus, Çin veKüba, örneğin– Marksist ilkelere bağlılıklarını ilan ettiler.

 Marksistler ileanarşistler arasındaki savaş bu noktada tarihsel bir meraktan öte devam edenbir meseledir. Pişman olmayan ya da eleştirilmeyen tek gerçek Marksist sol KimJong Il ve taraf etraftaki birkaç entelektüel ve profesördür. Anarşizm iseuygulanabilir bir toplumsal hareket olarak İkinci Dünya Savaşıyla yavaş yavaş tükenmeyeyüz tutmuşken küreselleşme karşıtı hareket ve dönemimizin diğer radikalizmleriiçinde yeniden dirilmeye başlamıştır.

 Ne var ki, döneminde–Marx’ın diğerleriyle arasındaki– bu savaş bir ölüm kalım meselesiydi veMarksizm muhtemel kapitalizm karşıtı olarak ve yanı sıra anarşizm karşıtıolarak tanımlanıyordu. Aslında, Marx’ın yazarlığı anarşizme yönelik saldırılarıaçısından handiyse gülünç bir genişliğe ulaşmıştır. Marx’ın Alman İdeolojisikitabının büyük bölümü –yüzlerce sayfası– bireyci/anarşist Max Stirner’eyönelik bir saldırıdan ibarettir. Felsefenin Sefaleti Proudhon’a karşı büyükçebir fikir savaşıdır. Marx onca zaman ve enerjisini Bakunin’e saldırmayaharcamıştır:

 “dangalak!” “canavar,et ve yağ yığını,” “sapık” vesaire:  bu tabirler, hasımları söz konusuolduğunda Marx’ın bildik üslubudur: yazarlığı yarı bilimsel inceleme, yarısözlü tacizdir. Marx’ın, gerek kendi ağzından gerekse de kimi sözcülerinikullanarak onyıllar boyunca yönelttiği ve muhtemelen diğerleri denli eğlenceliolmayan var olan suçlaması, Bakunin’in bir muhbir olduğu yönündeydi ve Marx’ınbu başarılı saldırıları nihayetinde Bakunin’in Enternasyonal İşçiZımbırtısından tasfiyesine yol açtı..

 

Egyéb információk
ISBN szám:
­
Értékelések (0)
­
­

Eddig még nem érkezett értékelés a termékre.

Legyél Te az első!