Általános Szerződési Feltételek

érvényes 2013 április 15. napjától

Jelen Szerződés rögzíti a www.ipubs.hu internetes áruházból történő termékvásárlás feltételeit.

 

  1. 1.         A szerződő felek

Jelen szerződésben 

Eladó a Fapadoskonyv.hu Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 57., adószáma: 14408322-2-42, képviseli: Smid Gergely ügyvezető) a  www.ipubs.hu internetes áruház ( továbbiakban : ipubs ) üzemeltetője,

Vevő az a személy, aki (i) a ipubs-on név és e-mail cím megadásával regisztrált, vagy (ii) regisztráció nélkül, de sikeresen vásárolt.

Az által, hogy Vevő az ipubs felületén elektronikus úton valamely termék megvásárlását, letöltését kezdeményezi, egyúttal elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

 

2.       A szerződés tárgya

2.1     A szerződés a ipubs-on megtekinthető bármely termék (a továbbiakban „Termék”) értékesítésére és megvásárlására vonatkozik.

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a Termék fogalma a köznapi értelemben vett terméket jeleni, mely nem azonos minden esetben az egyéb jogszabályokban foglalt termék meghatározásokkal.

2.2     A ipubs-on különböző típusú Termékek vásárolhatók meg:

a)     elektronikus könyv ( ebook ) epub formátumban

b)    elektronikus könyv ( ebook ) mobi/prc formátumban

2.3     Az előző pontban hivatkozott elektronikus könyvek esetében, ahol az a honlapon külön feltüntetésre kerül, Vevő a megvásárolt, azonban még le nem töltött elektronikus könyv esetben megrendelheti annak egyedi nyomtatott verzióját. Ebben az esetben a még le nem töltött elektronikus könyv letöltésének jogát Vevő átadja a Print on Demand Kft. részére, aki azt letölti és egyedileg, megrendelésre egy példányban legyártatja (un. „print on demand”).

Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen pontban hivatkozott, egyedi print on demand kiadvány megrendelésére csak akkor nyílik lehetősége, ha a megvásárolt elektronikus könyvet nem töltötte le. Ellenkező esetben, amennyiben egy print on demand kiadványt kíván vásárolni, úgy ahhoz egy újabb elektronikus könyv vásárlása szükséges.

 2.4    Egy adott mű (szerző és címmel meghatározott tartalom, a továbbiakban: „”) több féle formátumban is megvásárolható.

Egy Termék  minden esetben csak az adott Mű egyik formátumának megvásárlását jelenti.

2.5     Minden egyes Mű minden formátuma rendelkezik egyedi azonosítóval (ISBN szám).

A vásárlás során a Terméket az ISBN száma azonosítja.

2.6     Elektronikus könyv vásárlása során Eladó minden egyes Termék megvásárlását követő letöltéskor az elektronikus könyvbe a Vevő személyét és a vásárlás idejét rögzítő egyedi azonosító jelet  (elektronikus vízjel) épít be. Az elektronikus könyv letöltésével Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy neve a megvásárolt elektronikus könyvben feltüntetésre kerüljön.

2.7     A ipubs által értékesített elektronikus könyvek tartalmáért, azok jogtisztaságáért – függetlenül azok formátumától – minden esetben az adott könyv kiadója felel. E tekintetben az Eladó felelősségét kizárja.

 

3.       A szerződés létrejötte

3.1     Valamennyi az ipubs-on megrendelhető Terméket Eladó értékesíti Vevő részére.

3.2     A vásárlási szerződés azáltal jön létre, hogy a Vevő az ipubs-on kiválasztott, kosarába helyezett Termékeket megrendelte és/ vagy megvásárolta, s ezt a ipubs  elektronikus levélben a Vevő felé visszaigazolta..  

3.3     Felek vita esetén hitelesnek fogadják el a ipubs adminisztratív felületén rögzített levelezést.

3.4     Vevő elfogadja és kifejezetten hozzájárul, hogy a felek közötti minden kommunikáció az ipubs felületén ill. elektronikus levelezés útján történik, a Vevő által a regisztráció során megadott elektronikus postacímen keresztül.

 

4.       Megrendelés

4.1     Megrendelés kizárólag elektronikus úton a www.ipubs.hu honlapon keresztül lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket Eladó nem fogad el.

4.2     A megrendelés során a megvásárlandó termékek megjelölésén túl a szállítási és fizetési feltételeket is ki kell választania a Vevőnek. A megrendelés során a Vevő állítja be a szállítási címet.

4.3     Az elfogadott megrendelést Eladó elektronikus levélben a Vevő részére visszaigazolja.

A megrendelés visszaigazolása rögzíti az összes körülményt, amely alapján a megrendelés teljesíthető.

4.4     Vevő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan megrendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Vevő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

4.5     A megrendelési adatok nem megfelelőségéből fakadó esetleges károkért a felelősség Vevőt terheli, e tekintetben Eladó a felelősségét kizárja.

 

5.       Fizetés

5.1       A ipubs az alábbi fizetési módokat teszi lehetővé, az Escallion fizetési felületén:

  • bankkártyával
  • paypal rendszeren keresztül

Vagy:l

  • az üzemeltető székhelyén, személyes átvétel esetén készpénzben
  • utánvéttel, (PickPack pontos átvétel, vagy csomagküldő szolgálat kiszállítása esetén) készpénzben  

5.2     Egy kosár tartalma csak egy féle módon fizethető.

5.3     Elektronikus könyvek vásárlása esetén utánvéttel vagy készpénzzel való fizetés nem lehetséges. Amennyiben a kosár tartalmaz elektronikus könyvet is, úgy készpénzes és utánvétes fizetést a ipubs nem fogad el.

5.4     Utánvétes és személyes átvétel esetében csak készpénzes fizetés lehetséges. Amennyiben a kosár tartalmaz elektronikus könyvet is, úgy készpénzes és utánvétes fizetést a ipubs nem fogad el.

5.5     Papíralapú könyvek vásárlása esetén a Termékek vételárán túl Vevőnek a szállítás költségét is meg kell fizetnie. A szállítási költséget egy adott vásárlási összeg felett Eladó magára vállalhatja.

5.6     Eladó az elektronikus úton történt fizetés követően azonnal elektronikus számlát állít ki és elektronikus levélben megküldi azt Vevő részére.

5.7     Utánvétes, vagy készpénzes fizetés esetén Eladó papíralapú kinyomtatott számlát állít ki, és azt mellékeli a csomaghoz, vagy átadja Vevőnek a megvásárolt termékekkel együtt.

5.8     Eladó a vásárlásra vonatkozó bizonylatot (számlát) a Vevő által megadott adatok alapján állítja ki. Vevő tudomásul veszi, hogy a honlapján Eladó minden esetben a Termék bruttó vételárát tünteti fel, és Vevő minden esetben a Termék Eladó által feltüntetett bruttó vételárának megfizetésére köteles.

 

6.       Szállítás

6.1     Elektronikus könyv vásárlása esetén a Termék „szállítása” a Vevő ipubs-on található „Profilom” menüpontban található Könyvespolc-ára való elküldéssel valósul meg.

A megvásárolt elektronikus könyv a jóváírt fizetést követően, a Vevő számára egyedi példány generálását követően, azonnal megjelenik a Vevő Könyvespolcán. A kézhezvétel időpontja az az időpont, amikor a megvásárolt elektronikus könyv a Vevő Könyvespolcán megjelenik.

6.2     Papíralapú könyvek esetében Eladó a megrendelésben a Vevő által kiválasztott szállítási mód alapján juttatja el  a megrendelt Termékeket.

6.3     Ipubs a külföldre történő szállítás feltételeit egyedileg, elektronikus levelezés útján egyezteti a Vevővel. 

6.4     Vevő a PickPack pontos szállítási módhoz kapcsolódó információkat a PickPack logóra kattintva találja.

6.5     Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldésével a megrendelésben kiválasztott szállítási mód eljárásait elfogadja. 

6.6     Papíralapú könyvek esetében a szállítási határidő több, eltérő szállítási határidejű Termék esetében a leghosszabb jelzett határidő.

 

7.       Szerződéstől való elállás

7.1     Vevő az ipubson megrendelt termékek átvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, kivéve az alábbi 7.2 pontban rögzített esetben.

7.2.    Vevő nem állhat el a visszaigazolt megrendeléssel létrejött szerződéstől elektronikus könyvek esetében, ha a könyvespolcára került az egyedi példánya, függetlenül attól, hogy az adott fájlt már letöltötte-e vagy sem.

7.3     Amennyiben Vevő él a fenti 2.3 pontban foglalt lehetőséggel, úgy az elektronikus könyv megvásárlásától való elállás jogával nem élhet. Ez azonban nem érinti a kinyomtatott egyedi példány megrendeléséhez kapcsolódó szerződéstől való elállási jogát. Ha Vevő a megrendelésére legyártott egyedi nyomtatott példány vonatkozásában él elállási jogával, viselni köteles a nyomtatott Termék legyártásával és visszaszolgáltatásával kapcsolatos valamennyi költségeket.

 

8.         Garanciavállalás

8.1     A megrendelt és letöltött elektronikus könyvek esetében a hibás Terméket Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

8.2     Eladó az  egyedileg, megrendelésre gyártott (print on demand) könyvek esetében a nyomdai hibás termékeket díjmentesen kicseréli.

8.3     A megrendelt nyomtatott Termékek esetén a hibás Terméket Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

8.4     Eladó a szállítás során megsérült bármilyen papíralapú könyvet díjmentesen kicseréli, vagy más termékre átcseréli.

 

9.         Adatkezelés

9.1     Eladó elektronikusan rögzíti és archiválja a megrendelésekkel és vásárlásokkal kapcsolatos összes keletkezett írásos dokumentumot, ezeket bizalmasan kezeli, csak és kizárólag a megrendelések teljesítéséhez és a vásárláshoz kapcsolódó céllal használja fel.

9.2     Eladó kötelezettséget vállal, hogy a birtokába adatokat a 2011. évi CXII. Tv. rendelkezéseinek betartásával kezeli.

 

10.       Egyéb rendelkezések

10.1 Eladó, mint az ipubs üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy azon felhasználók

regisztrációjukat megerősítették, hírlevelet küldjön. Természetesen minden hírlevélben biztosítja

a lehetőséget, hogy a felhasználó bármikor leiratkozhasson.

10.2   Eladó, mint az ipubs üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési

Feltételeket egyoldalúan megváltoztassa.

10.3   Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadóak:

  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

Budapest, 2015. január 1.